قائدی

روزنامه های ورزشی چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

تصاویر اختصاصی فوتبال بوشهر از آبادان

تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶

قائدی: لقب باشو را خیلی دوست دارم

تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶

سفر یک روزه قائدی به بوشهر

تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶